PRACA TYMCZASOWA I LEASING PRACOWNIKÓW

To elastyczne rozwiązanie w zakresie doboru kadr i zarządzania zasobami ludzkimi.
Przejmujemy na siebie obowiązek zrekrutowania, zatrudnienia i w razie konieczności – zwolnienia pracownika.

Korzyści z zatrudnienia pracowników tymczasowych:

  • Minimalizacja kosztów rekrutacji
  • Elastyczność zatrudnienia
  • Eliminacja formalności kadrowo-płacowych
  • Fachowe dopasowanie właściwych osób do wymagań na danym stanowisku
  • Utrzymanie efektywności przy niższym poziomie zatrudnienia
  • Przejęcie obowiązków działu HR w zakresie rekrutacji i obsługi kadrowo-płacowej